Projekt

KONCEPCJA BADAŃ

Celem projektu „WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie” jest rekonstrukcja statusu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce.

Przedsięwzięcie to wydaje się istotne dlatego, że w naszym kraju nie są prowadzone kompleksowe badania na temat współczesnej sztuki, zaś wiedza na jej temat ma charakter szczątkowy i fragmentaryczny. W trakcie analiz przyglądamy się sztukom wizualnym z trzech perspektyw.


dowiedz się więcej

METODOLOGIA

Badania opierają się na łącznym wykorzystywaniu metodologii badań ilościowych i jakościowych. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie powszechności pewnych zjawisk i identyfikowanie różnic występujących pomiędzy nimi, ale też odpowiadanie na pytanie o źródło zidentyfikowanych prawidłowości.

Prowadzona analiza świata sztuki w Polsce ma przede wszystkim charakter deskryptywny, usiłuje odpowiedzieć na pytanie „co i jak istnieje?”, ale nie mniej istotnym jej celem jest rozumienie uchwyconych w trakcie badań zależność, a także wymiar aplikacyjny naszego przedsięwzięcia.


dowiedz się więcej

MAPA ETAPÓW BADAŃ

Prowadzone badania składają się z pięciu zasadniczych etapów:
– analiza danych zastanych
– ilościowo-jakościowa analiza zawartości przekazów prasowych
– badania sondażowe odbiorców w oparciu o ankietę przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=930);
– badania sondażowe w oparciu o ankietę przeprowadzone na próbie 318 osób, które ukończyły Akademie Sztuk Pięknych w Polsce w latach 1975–2012;
– indywidualne wywiady pogłębione (N=70), prowadzone z artyst(k)ami, przedstawiciel(k)ami świata sztuki oraz z decydent(k)ami w siedmiu polskich miastach: w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Trójmieście.


dowiedz się więcej