Koncepcja badań

Celem projektu „WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie” jest rekonstrukcja statusu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce. Przedsięwzięcie to wydaje się istotne dlatego, że w naszym kraju nie są prowadzone kompleksowe badania na temat współczesnej sztuki, zaś wiedza na jej temat ma charakter szczątkowy i fragmentaryczny. W trakcie analiz można przyjrzeć się sztukom wizualnym z trzech perspektyw.

Po pierwsze z tej, będącej udziałem odbiorców sztuki; po drugie z tej, reprezentowanej przez media i decydentów, po trzecie z tej, praktykowanej przez samych artystów. Zwłaszcza ta ostatnia perspektywa jest istotna. Dlatego też staramy się identyfikować, kto uprawia sztukę w Polsce, rekonstruować biografie artystyczne, a także określać warunki życia twórców. Próbujemy też odtwarzać hierarchie obecne w lokalnym świecie artystycznym, bariery utrudniające tworzenie sztuki oraz to, co sprzyja jej kreowaniu.