Metodologia

Badania opierają się na łącznym wykorzystywaniu metodologii badań ilościowych i jakościowych. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie powszechności pewnych zjawisk i identyfikowanie różnic występujących pomiędzy nimi, ale też odpowiadanie na pytanie o źródło zidentyfikowanych prawidłowości. Prowadzona analiza świata sztuki w Polsce ma przede wszystkim charakter deskryptywny, usiłuje odpowiedzieć na pytanie „co i jak istnieje?”, ale nie mniej istotnym jej celem jest rozumienie uchwyconych w trakcie badań zależność, a także wymiar aplikacyjny naszego przedsięwzięcia. W związku z takimi zamiarami badawczymi nie stawiamy jakichkolwiek wyjściowych tez, których prawdziwości chcielibyśmy dowieść, ale tworzymy rozbudowany zbiór pytań badawczych, na które chcielibyśmy w trakcie analiz odpowiedzieć.

Pytania te prezentujemy poniżej (rozwinięcie):

I. Kim jest artysta w Polsce?

 1. Jakie są podstawowe cechy społeczno-demograficzne osób tworzących w Polsce sztukę? (wiek/ płeć/ wykształcenie/ miejsce zamieszkania/ stan cywilny/ dochody itd.)
 2. W jaki sposób można stać się artystą w Polsce?
 3. Co sprawia, iż pewne osoby uprawiające sztukę przestają być artystami?
 4. Z czego utrzymują się artyści?
 5. Gdzie artyści prezentują swoje prace?
 6. Czy, a jeśli tak to gdzie artyści sprzedają swoje prace?
 7. Czy artyści w Polsce tworzą środowiska?
 8. W jaki sposób artyści w Polsce korzystają z kultury?
 9. Czy artyści w Polsce są osobami aktywnymi społecznie?
 10. Czy artyści tworzący w Polsce obecni są w globalnym (zachodnim/ regionalnym) świecie artystycznym?
 11. Czym dla artystów jest sztuka?

II. Czym są sztuki wizualne w społecznej świadomości?

 1. Co Polacy wiedzą o sztuce?
 2. Jakie jest miejsce sztuk wizualnych w społecznych hierarchiach ważności?
 3. Jakie role według Polaków wypełniają sztuki wizualne?
 4. Gdzie według Polaków powinna pokazywana być sztuka?
 5. Jakiego rodzaju sztukę lubią Polacy?
 6. Co Polacy wiedzą o sztuce?
 7. Jakie elementy świata artystycznego (obiegu sztuki) są znane Polakom?
 8. Co Polacy wiedzą o artystach?
 9. Kto według Polaków powinien finansować (wpierać) sztukę?

III. W jakich formach sztuki wizualne są obecne w codziennych praktykach Polaków?

 1. Kto i w jaki sposób interesuje się sztuką w Polsce?
 2. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób Polacy korzystają ze sztuki? (konsumpcja kulturowa/ uczestnictwo/ kolekcjonowanie)
 3. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób sztuka jest obecna w domach Polaków?
 4. Czy Polacy uprawiają sztukę (jako hobby/ formę samorealizacji/ sposób na spędzanie czasu wolnego)?
 5. Czy sztuka wypełnia role uspołeczniające? (jest tematem rozmów/ łączy jednostki we wspólnoty zainteresować/ jest pretekstem spotkań/ interesów/ wspólnych wyjazdów itd.)

IV. Na czym polega specyfika instytucjonalnego kontekstu funkcjonowania sztuki w Polsce?

 1. Gdzie pokazuje się sztukę w Polsce? (rodzaje miejsc prezentacji/ obiegów sztuki)
 2. W jaki sposób finansuje się sztukę w Polsce?
 3. W jaki sposób sztuka obecna jest w przestrzeni medialnej?
 4. Jaki charakter mają relacje pomiędzy artystami, a instytucjami artystycznymi?
 5. Jakie są relacje pomiędzy instytucjami artystycznymi, a decydentami?
 6. Z czego utrzymują się instytucje upowszechniające sztukę?
 7. Co wiedzą o sztuce decydenci?
 8. Jaką strukturę ma polski świat artystyczny (hierarchie/ zależności/ formy współpracy itd.)