Zespół

Dorota Folga-Januszewska

Marek Krajewski

Paweł Nowak

Filip Schmidt

Joanna Kiliszek

Katarzyna Urbańska

Grażyna Wielicka

Natalia Hipsz

Zbigniew Marczewski

 • Aleksander Gowin
  Socjolog, historyk sztuki, specjalizujący się m.in. w sprawach niemieckich oraz kontaktami z Brazylią.
 • Marta Kapica
  Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Bogna Kietlińska
  Historyk i socjolog; w swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim metodologią badań jakościowych, socjologią wizualną, ewaluacją działań teatralnych oraz społeczno-kulturową rolą zmysłów w opisie przestrzeni oraz procesach konstruowania pamięci.
 • Krzysztof Kościuczuk
  Historyk sztuki, kurator, tłumacz. Współpracował m.in. przy wystawie "Sąsiedzi" w Martin-Gropius-Bau w 2011 r., obecnie asystent dyrektor documenta 14 w Atenach i w Kassel.
 • Katarzyna Maniak
  Antropolożka kultury, muzeolożka, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. W Krakowie bada formy instytucjonalizacji kultury, prowadzi zajęcia i warsztatuje z zakresu antropologii sztuki oraz teorii i praktyki wystawiania dziedzictwa kulturowego.
 • Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
  Realizator badań w województwie śląskim poprzez Regionalne Obserwatorium Kultury - dział rozwojowo-badawczy. Misją Obserwatorium jest rozpoznawanie kultury, kształtowanie myślenia i opinii o kulturze oraz twórcze wspieranie jej rozwoju poprzez pełnienie funkcji aktywnego operatora kultury, pracę z kadrami kultury, twórcami, instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi. Zespół budują: Maciej Zygmunt, Łukasz Dziuba, Aleksander Lysko, Marta Rosół oraz Hanna Kostrzewska.
 • Monika Rosińska
  Socjolożka, badaczka, wykładowczyni poznańskiej School of Form.
 • Marta Skowrońska
  Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu.
 • Krzysztof Stachura
  Socjolog, badacz społeczny, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim.
 • Sara Szymańska
  Socjolog w Krakowie z aparatem fotograficznym chodzący po muzeach i galeriach w poszukiwaniu sztuki współczesnej.
 • Karol Templewicz
  Absolwent Instytutu Socjologii UW, współpracownik Instytutu Adama Mickiewicza, publikował teksty m.in. w Praktyce Teoretycznej, Krytyce Politycznej, Tygodniku Powszechnym, Dzienniku Opinii i Nowych Peryferiach.
 • Agnieszka Szymańska-Palaczyk
  Socjolog, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca o funkcjonowaniu i roli marek artystycznych.
Grafika: Paweł Osiał
Koordynacja strony internetowej: Ada Brzezińska